Material på svenska

Parrelationens klossar

Parrelationens klossar vill på ett konkret och lättfattligt sätt synliggöra olika områden i en parrelation. Klossarna är nio till antalet och de byggs upp till ett litet hus.

I korthet kan man med parrelationens klossar:

  • Synliggöra och gestalta hur vi upplever eller föreställer oss en parrelation.
  • Visa hur upplevelsen av en parrelation är sammansatt och mångdimensionell
  • Sätta ord på viktiga delområden i en parrelation
  • Uppmuntra till att granska parrelationen ur olika synvinklar

Klossarna representerar alltså olika sidor av en parrelation. I klosshuset fokuserar man särskilt på: Tillhörighet (att förbinda sig till varandra), känslor, sexualitet, gräl, ord, handlingar, tillit, förlåtelse och kärlek.

Det går att tillämpa parrelationens klossar också utan att fysiskt hålla i klossarna.

Parrelations klossar https://parisuhteenpalikat.fi/wp-content/uploads/sites/37/2024/04/PP_kortti_SVE_tulostettava_verkkoon_112023.pdf

Föräldraskapets klossar

Föräldraskapets klossar är en tillämpning av parrelationens klossar. Det är ett verktyg för dem som i sitt arbete möter föräldrar och barn. Genom föräldraskapets klossar kan man på ett konkret och lättfattligt sätt synliggöra olika delområden som behövs för en trygg uppväxt och sund självkänsla. Verktyget kan vara ett stöd som hjälper människor att kommunicera kring föräldraskap och familjerelationer.

Föräldradskapets klossar https://parisuhteenpalikat.fi/wp-content/uploads/sites/37/2024/04/VP_kortti_SVE_tulostettava_verkkoon_112023.pdf

Här finnas PPT-presentationer för parrelationens och föräldraskapets klossar.

Har du frågor om materialet kontakta

mirva.sanden@evl.fi
helena.salenius@evl.fi

Top