Ristiriidat ja vastoinkäymiset

Yksi ihmisen onnellisuuden tekijöistä on se, kuinka ihminen selviytyy ristiriidoista ja vastoinkäymisistä.  Se on monen parisuhteen ydinkysymys. Kuinka parisuhde selviytyy vastoinkäymisistä, erimielisyyksistä, riidoista ja pettymyksistä.  Peruslähtökohdaksi suosittaisin ajatusta, että vastoinkäymiset ja ristiriidat kuuluvat parisuhteeseen. Sen hyväksyminen auttaa jo pitkälle. Sen lisäksi auttavia tekijöitä on:

1. Myönteisen tunneilmaston ylläpito.

John M Gottman, joka on rakkauslaboratoriossaan tutkinut, mitkä tekijät parisuhteessa ennustavat suhteen pysyvyyttä ja onnellisuutta, käyttää termiä “emotionaalinen pankkitili”. Jos myönteisellä emotionaalisella tilillä on paljon talletuksia, on helpompi hyväksyä vaikeiden aikojen ja hetkien olemassaolo.

2. Ongelmat otetaan puheeksi ajoissa.

Silloin kun tekee mieli välttää vaikeaa asiaa, jonka tietää olevan edessä, kannattaa valita pienemmän harmin taktiikka eli nopeamman lähestymisen tie. Mieli voi antaa impulsseja hetkelliseen helpotukseen ja asian sivuuttamiseen. Mutta kannattaa valita pitkän tähtäimen onnellisuuteen perustuva tie. Samalla oppii sen, että vaikeista hetkistä ei tarvitse paeta.

3. Pyritään ratkaisemaan parisuhteen hankaluudet yhdessä.

On aina helpompi lähteä keskusteluun, jossa pohditaan kysymystä: Mitä ME tälle asialle/ongelmalle  voitaisiin tehdä? Silloin ei ole syyllisiä ja syytettyjä vaan kaksi ihmistä, jotka etsivät yhdessä.

4. Yritetään kuunnella ja vältetään ylitulkintoja.

Mitä enemmän oma mieli tuottaa tulkintaa, sitä enemmän kannattaa keskittyä kuulemaan toista. Kysyminen on aina vähintään yhtä tärkeää kuin oman teorian esiin tuominen. Keskeistä on tahto kuulla mitä toinen sanoo. Vain molemminpuolinen kuuleminen voi tuoda ymmärtämisen.

5. Pidetään keskustelu ja selvittely turvallisena – henkisesti ja fyysisesti.

Tästä kaikki ristiriitojen ja vastoinkäymisten aito selvittely lähtee- turvallisuudesta. Turvallinen ilmapiiri mahdollistaa  olla eri mieltä, tuntea toisin, uskaltaa olla pettynyt. Riidoissa kannattaa odottaa tilanteen rauhoittumista. Riidan keskellä harvoin auotaan mutkikkaita solmuja tai ylipäätään mitään solmuja. Ne aukeavat teekupin äärellä, sopimuksella siitä, että mennään rauhassa ja pidetään taukoja jos tarvitsee – kuulostellen ja kunnioittaen sekä itseä että toista.

Olen psykoterapeutti ja perheneuvoja. Nautin musiikista, kirjallisuudesta, liikunnasta ja luonnosta.

Rakkaudenroihu.fi

Rakkauden roihu -parisuhdeblogissa rakkaus roihuaa monista eri näkökulmista. Kiinnostava joukko kirjoittajia tuo esille omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan parisuhteesta ja sen kaipuusta. Osa kirjoittajista tekee työkseen perheneuvontaa, pariterapiaa tai parisuhdekursseja. Blogi on osa Suomen ev.lut.kirkon parisuhdetyötä.

> Blogin etusivulle

> Parisuhteenpalikat.fi-etusivulle

Top